English

Jarmila Králová - malířka & výtvarnice

Kdo jsem

Je možno domluvit individuální konzultaci

Konzultace 500 Kč / hodina

Konzultace s návštěvou bytu 1000 Kč / hodina