English

Jarmila Králová - malířka & výtvarnice

Kontakt

Mobil: [+420] 731 158 787
Email: jarmila@obrazykralova.cz

Bankovní spojení:

Držitelka účtu: Jarmila Králová
Číslo účtu: 502812009
Kód banky: 2700
Banka: HVB Bank Czech Republic, a.s.
IBAN: CZ0527000000000502812009
SWIFT: BACXCZPP